Privacy beleid

Privacybeleid
Wij respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers op onze website. Deze verklaring beschrijft de huidige situatie m.b.t. het verzamelen en delen van gegevens alsmede privacypraktijken voor onze website www.ruitershoponline.nl.
 
Verzamelen van persoonlijke gegevens
Wij zullen het u vragen wanneer wij gegevens nodig hebben die u individueel identificeert of ons in staat stelt direct met u in contact te komen (persoonlijke gegevens).
Wij kunnen u vragen om persoonlijke gegevens wanneer u een product koopt, meedoet aan een prijsvraag, een beroep doet op onze diensten, meedoet aan een onderzoek, zich inschrijft voor nieuws, of aanbindt in enige andere activiteit op onze website. In verband met deze activiteiten kunnen wij u vragen om contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Als u onze website bezoekt verzamelen wij standaard informatie over uw hardware en software zoals uw IP adres, type browser, besturingssysteem, bezochte pagina's op onze site, doorverwijs- en eindpagina's, en data en tijden van de bezoeken.
De bezoekersdata van deze site worden gebruikt om de site te beheren en algemene statistieken te verzorgen aangaande het gebruik van ruitershoponline.nl. Bezoekersdata op de site is nooit gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens, en het wordt niet gebruikt om u zonder uw toestemming te identificeren.
 
Gebruik van persoonlijke gegevens
Wij zullen de op deze site verzamelde gegevens van u vertrouwelijk behandelen en deze in geen geval verkopen, verhuren, verhandelen of op andere manieren delen met derden voor promotioneel gebruik zonder uw toestemming.
Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons geeft gebruiken om de diensten na te komen en de producten te bieden die u van ons vraagt. Dit kan door u gevraagde verzendinformatie of contact over uw producten en diensten die u heeft gekocht betreffen. Als u zich niet afmeldt voor communicatie van Ruitershoponline kunt u marketing en promotiemateriaal over onze producten en diensten krijgen. U kunt op ieder moment zich afmelden voor communicatie van ruitershoponline.
In sommige gevallen maken wij afspraken met andere bedrijven om diensten aan te bieden zoals verpakken, afleverinformatie, beantwoording van gebruikersvragen of het verwerken van creditcardtransacties. Wij zullen alleen de gegevens delen die nodig zijn om hun producten te exploiteren. Het is verboden voor hun om deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken, en wij zullen van hen eisen het oogmerk van het privacybeleid na te leven.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als het aannemelijk is dat dit door de wet of juridisch processen vereist wordt en om onze rechten en belangen en de rechten en belangen van onze zusterbedrijven, leveranciers of gebruikers te beschermen. Wij behouden ons het recht om verslag uit te brengen aan de uitvoerende machtintstanties van enige activiteit waarvan we denken dat deze onwettig is. Wij geven mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens vrij als wij denken dat dit vrijgeven redelijkerwijs noodzakelijk is om de algemene voorwaarden uit te voeren, of om de rechten, bezit en veiligheid van anderen en onszelf te beschermen.
In het geval wij onderdeel worden van een bedrijfsovergang, zoals een fusie, een overname door een ander bedrijf of een verkoop van alle of een deel van onze goederen, zullen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers in de meeste gevallen een deel zijn van de overdracht. Kennisgeving van zo'n verandering zal gedaan worden met behulp van de mechanismes zoals beschreven in "Veranderingen in deze verklaring" sectie hier onder.
 
Controle van persoonlijke gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens die u ons heeft gegeven bevestigen, veranderen of bijwerken door direct contact met ons op te nemen via info@ruitershoponline.nl met uw verzoek.
Als u zich wil uitschrijven voor communicatie van het bedrijf, kunt u dat doen door uw verzoek via uw account of ons dit via een mailtje in te dienen. Als u van gedachten verandert kunt u zich opnieuw inschrijven door naar hetzelfde adres te e-mailen. Als u zich uitschrijft voor promotionele communicatie van ons, kunt u nog steeds serviceberichten (zoals bestelgegevens) van ons ontvangen, wettelijk vereiste berichten en kritieke berichten die betrekking hebben op de mogelijkheid om de diensten te gebruiken die u van ons heeft gekocht.
 
Veiligheid van de gegevens die wij verzamelen
Wij zijn geëngageerd om uw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, en we gebruiken verschillende technologieën en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij bewaren bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens in een veilige gelegenheid met beperkte toegang; gevoelige informatie die door de winkel aan ons is overgedragen (zoals bijvoorbeeld creditcardnummer) wordt versleuteld met behulp van het Secure Socket Layer (SSL) protocol. De SSL encryptie is ontworpen om gegevens onleesbaar te maken voor iedereen behalve wij.
 
Uitvoering van deze verklaring
Als u vragen heeft over het beleid beschreven in deze verklaring, neem dan contact met ons op. 
 
Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Als u deze links gebruikt, verlaat u onze website. Als u een andere website bezoekt, ook al bevat deze misschien ons logo, moet u zich ervan bewust zijn dat wij de inhoud niet controleren en niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van die site; wij raden u aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van de websites waar vanaf onze site naar wordt gelinkt. Deze sites sturen mogelijk hun eigen cookies naar gebruikers, verzamelen gegevens, of verzoeken persoonlijke gegevens.
 
Veranderingen in deze verklaring
Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring bijwerken.
 
Contactgegevens
Wij staan open voor uw input over ons privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen heeft aangaande ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@ruitershoponline.nl
Ruitershoponline 
Rondven 28 
6026 PX Maarheeze 
Rabobank Maarheeze : 1536.11.588 
Ibannr.:NL59 rabo 0153611588 
bic RABONL2U 
K.V.K.nr.: 17053563 
B.T.W.-nummer NL807444911BO1 
Contact persoon verkoop : Wendy Walravens 
Tel. 06-10635559 
Tel. 0495-593849 
E-Mail : info@ruitershoponline.nl